Propozice

STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU

Pustopolomská 20 Walk/Cross (dále jen PP20) – je turistický pochod/běžecký závod, který je určený pro širokou veřejnost a to jak na profesionální, tak na amatérské úrovni. Hlavním mottem závodu je slavný výrok barona Pierra de Coubertina: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se".

 

POŘADATEL

Pustopolomská Dvacítka z.s., K Zátiší 435, 747 69 Pustá Polom, IČ: 0723 27 72, e-mail: info@pp20.cz

 

DATUM KONÁNÍ

Sobota 14. března 2020

 

MÍSTO A ČAS AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ

Skiareál Pustá Polom, GPS: 49.8407567N, 18.0060714E

Sobota 14. března 2020 od 8:00 do 9:30

 

MÍSTO A ČAS STARTU A CÍLE

Skiareál Pustá Polom, GPS: 49.8407567N, 18.0060714E

Sobota 14. března 2020, 10:00

 

KATEGORIE

Trasa 10 km - muži bez rozdílu věku

Trasa 10 km - ženy bez rozdílu věku

Trasa 10 km - Dogtreking - muži bez rozdílu věku

Trasa 10 km - Dogtreking - ženy bez rozdílu věku

Trasa 20 km - muži bez rozdílu věku

Trasa 20 km - ženy bez rozdílu věku

Trasa 20 km - Dogtreking - muži bez rozdílu věku

Trasa 20 km - Dogtreking - ženy bez rozdílu věku

 

STARTOVNÉ

Při registraci online 250,- Kč (přihlášení a platba do 5.3.2020 na účet – viz potvrzovací email po přihlášení), v den závodu na místě 350,- Kč.

Jakákoliv dodatečná změna v registraci bude zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Obsahuje:

  • Startovní číslo se jménem (pouze při online registraci)
  • Měření závodu časomírou
  • Převlékárna, úschovna věcí, toalety
  • Zdravotní zajištění
  • Občerstvení v cíli a na trati
  • Originální medaili pro každého
  • Organizaci závodů

 

ČASOVÝ LIMIT

5 hodin

 

TRASA

https://mapy.cz/s/21Oge

Každý účastník obdrží mapu s vyznačenými kontrolními body. Trasa bude značena šipkami a fáborky. Na trase budou samoobslužné kontroly.

Účastníci trasy na 20 km půjdou okruh dvakrát. Po prvním kole proběhne namátková kontrola úspěšně zaznamenaných stanovišť na mapách závodníků.

 

OBČERSTVENÍ

Ovoce, oplatky, čaj, pro pejsky voda a granule, teplé jídlo v cíli.

 

VÝBAVA

Povinná výbava

nabitý mobilní telefon s číslem na pořadatele

 

Doporučená výbava

trekové hůlky

pružný obvaz, hydrokoloidní náplast na puchýře

NRC alu folie jako ochrana proti prochladnutí/přehřátí

 

Dogtreking

náhubek (stačí pouze na startu závodu)

vodítko nebo úvazek

 

VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL

Skiareál Pustá Polom, GPS: 49.8407567N, 18.0060714E

Sobota 14. března 2020, 13:00

Vítězové obdrží drobné ceny.

Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné
 přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
   
„Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle.
Souhlasím s pořízením záběru mé osoby a jejich zveřejněním pořízených záběrů pro účel propagace závodu."

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

V případě neúčasti závodníka, živelné pohromě, či jiné náhle události se startovné nevrací.

Informace o závodě

Kontakty na nás

 

Pustopolomská Dvacítka z.s.

K Zátiší 435
747 69 Pustá Polom
IČ: 0723 27 72

Stručně něco o nás...

Pustopolomská Dvacítka Walk/Cross – je turistický pochod/běžecký závod, který je určený pro širokou veřejnost a to jak na profesionální, tak na amatérské úrovni. Hlavním mottem závodu je slavný výrok barona Pierra de Coubertina: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se".